پروژه های انجام شده در زمینه تراش cnc

قرقره فولادی دستگاه خم
غلطک دستگاه نورد
سوپاپ شیر
میل پرس
قرقره سینوسی
غلطک پتروشیمی